Internet nhanh
leo rank chiếm top

Lịch thi đấu

STT Tỉnh Đấu ONLINE Đấu OFFLINE
1 LQMB - VUNG 5 14/07/2020 18/07/2020

Tại Cung sự kiện Thiên Phú, số 22 Tản Đà, Phường Hương Sơ, Huế

LQMB - VUNG 5| 18/07/2020

Tại Cung sự kiện Thiên Phú, số 22 Tản Đà, Phường Hương Sơ, Huế